hulpverleners

Hulpverleners

Met zorgverleners (zoals begeleiders en familie) en professionele hulpverleners onderhoudt Masis contact als vertegenwoordiger van de cliënt. Verder vertegenwoordigt Masis de cliënt bij instanties wanneer er iets geregeld moet worden. Soepel contact tussen Masis en de hulp-/zorgverleners heeft een positieve uitwerking op de cliënt.

Masis houdt van openheid en is toegankelijk. Hier hebben alle partijen baat bij. Daarom overleggen we gedegen met zorg- en hulpverleners, zodat alles voor iedereen duidelijk is.
Dus zijn er zaken die toegelicht of opgeklaard moeten worden, vraag er dan naar! Dat doen wij andersom ook.

In het belang van de cliënt zorgt Masis voor stabiliteit. Onze inspanningen in de contacten met zorg- en hulpverleners zijn daarop gericht. In een stabiele situatie bouw je zinvolle relaties op. Dit zijn de omstandigheden waarin handelingsbekwame cliënten hun vaardigheden kunnen vergroten.

Zijn er praktische vragen over een actuele casus, vraag dan advies bij Masis. Wij denken mee en wijzen de weg. Ook vragen die te maken hebben met bewind, mentorschap en curatele wil Masis graag beantwoorden. Voor hulpverleners en zorgprofessionals geven wij cursussen, opleidingen en presentaties over vraagstukken waar je met curatele en bewind tegenaan loopt.

Neem contact op

Cursussen, gastcolleges, presentaties

Masis wil bij hulpverleners en zorgprofessionals de kennis van ons werkveld uitbreiden en verdiepen. Dat doen we met opleidingen en cursussen.

Onze presentaties en cursussen zijn eveneens waardevol voor de gemeente (sociale teams), de rechtbank, het notariaat en zorg- en verblijfsinstellingen.

Op (mbo- en hbo-)scholen geeft Masis gastcolleges. Bijvoorbeeld Kennismaken met het werkveld met casussen.

Presentaties geven we op uitnodiging. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen of probleemgevallen. Wij verwerken deze onderdelen in onze presentatie. Dit is tweerichtingsverkeer: het gaat om kennis delen.

Neem contact op
  • Voor de rechter toekent …

    Tot de rechter het verzoek om bewind, mentorschap of curatele toekent, kan het enkele weken duren. In sommige gevallen is het noodzaak dat er ondertussen al wat gebeurt. In die tijd kan Masis budgetbeheer voeren en de weg wijzen naar een instantie die alvast betrokken kan worden. (Het komt vaak voor dat jongeren voor hun achttiende aangemeld worden …)

  • Eigen bedrijf

    Als een cliënt zegt: ik wil een bedrijf beginnen, dan zeggen wij niet direct nee. Wij laten de plannen door de cliënt uitwerken en beoordelen of het haalbaar is.

  • Ondernemers onder bewind

    Masis helpt mensen met een eigen bedrijf (eenmanszaak) die als gevolg van een verminderde (geestelijke) toestand onder bewind komen. Als ze het bedrijf niet meer verder kunnen voeren, dragen wij zorg voor een verantwoorde, gecontroleerde afwikkeling.