Zeker-van-Zorgvuldigheid

Zeker van zorgvuldigheid

Toetsing kwaliteit

De wet stelt kwaliteitseisen aan beschermingsbewindvoerders, mentoren en curatoren. Dit zijn eisen aan onder meer de opleiding en aan de scholing die medewerkers jaarlijks volgen om hun kennis bij te houden en uit te breiden.

De accountant stelt de jaarcijfers van ons kantoor op en toetst jaarlijks dossiers (afhankelijk van de omvang van het kantoor) van de cliënten volgens de voorgeschreven standaarden.

Er wordt dus jaarlijks een audit afgenomen om te zien of Masis voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Om dit te toetsen vraagt de rechtbank jaarlijks allerlei stukken op.

De jaarlijkse toetsing door rechtbank betekent een garantie voor de bekwaamheid van de medewerkers en de betrouwbaarheid van het kantoor.

Verantwoording en transparantie

Bewindvoerders, mentoren en curatoren zijn wettelijk verplichting om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de rechtbank en aan de cliënt. Masis bespreekt eerst met de cliënten wat wij gedaan hebben in dat jaar en leggen hun de overzichten voor. Wij evalueren de voortgang en maken afspraken voor het aankomend jaar. Nadat we de stukken besproken hebben met de cliënt dienen wij deze bij de rechtbank in.

Privacy en AVG

De medewerkers van Masis zijn zich zeer bewust van hoe privacygevoelig de gegevens van de cliënten zijn, dus hoe zorgvuldig zij hiermee moeten omgaan. Masis voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij documenteren welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie we ze delen. Het registeren van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van onze verantwoordingsplicht.