header

Missie en visie

Missie van Masis

Wij doen waar we goed in zijn: onze cliënten met aandacht en respect ondersteunen in hun belangen.

Masis is er voor mensen die beslissingen over hun leven, geld en goederen zelf niet (meer) verantwoord kunnen nemen. Masis overziet hun situatie en staat naast hen. Samen sterk. Masis vervult de rollen van bewindvoerder, mentor en curator.

Masis onderhoudt contacten met personen en organisaties van wie de cliënt afhankelijk is. Masis is open en toegankelijk.

Masis hecht aan duidelijkheid in de communicatie met alle betrokken partijen en aan heldere wederzijdse verwachtingen.

Masis neemt de cliënt serieus. De inspanningen van Masis zijn gericht op meedoen in de samenleving, waar mogelijk op eigen keuzes en maximale zelfstandigheid. Masis betrekt cliënten bij beslissingen en legt die goed uit. Tegelijk zijn we helder over grenzen.

Dit is een aanpak die zorgt voor veiligheid. Veilig, dus menselijk, respectvol en duidelijk.

Visie van Masis

In het werkveld van beschermingsbewind, mentorschap en curatele wil Masis een voorbeeldspeler zijn. Een organisatie die bewust nadenkt over aanpak en uitgangspunten en die bekendstaat om zijn hoge kwaliteitsstandaard.

Masis wil zijn professionele visie en expertise uitdragen in de verschillende toegankelijke scholingsvormen voor mensen en organisaties die meer willen weten over de praktijk van bewindvoering, curatele en mentorschap.