Clienten

Mentorschap

Een mentor is er voor mensen die hun persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. De mentor helpt bij het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandelingen en wonen.

Mentoren van Masis

 • denken mee in mogelijkheden en over mogelijkheden
 • denken mee met de cliënt en zorgprofessionals over medische keuzes en beslissingen over de verpleging of behandeling
 • begeleiden de weg naar passende woonruimte
 • houden toezicht op de zorg/behandeling
 • regelen dagactiviteiten (scholing, dagbesteding, werk)
 • vragen indicaties aan voor WMO (bijv. rolstoelen) en WLZ
 • nemen beslissingen samen met de cliënt

Meer weten? Stuur een bericht, dan laten we snel van ons horen.

Voor wie?

Een mentor ondersteunt mensen bij het maken van persoonlijke keuzes. Het gaat om mensen die deze ondersteuning volgens de rechter nodig hebben. Dit kunnen mensen zijn

 • met een verstandelijke beperking
 • met dementie
 • met een psychiatrisch ziektebeeld
 • met een verslaving
 • die om andere redenen in de knoop zijn geraakt en (tijdelijk) moeite hebben met (in)richten van hun leven

 • De mentor als regisseur

  De mentor treedt op als regisseur. Bijvoorbeeld door alle betrokkenen met elkaar in contact brengen, zorgen dat zij op dezelfde wijze geïnformeerd zijn/blijven, zodat ze in het belang van de cliënt kunnen handelen.

  Soms moet een mentor als wettelijk vertegenwoordiger beslissingen nemen waar de cliënt het niet mee eens is. De mentor ziet nu eenmaal het grote geheel en de lange termijn.

  “Voor sommige cliënten ben ik vraagbaak of uitlaatklep. Bij anderen is meer sturend optreden nodig.”

 • In gesprek

  De mentor gaat in gesprek met de cliënt en ouders/begeleiders om de wensen en de behoeftes helder te krijgen. Dit contact is in ieders belang. De mentor moet goed weten welke mogelijkheden en beperkingen de cliënt heeft.

 • Mentorschap aanvragen …

  Meerderjarigen kunnen mentorschap aanvragen door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Masis helpt bij het opstellen van dit verzoek.

  Meer weten? Stuur een bericht, dan laten we snel van ons horen.