Masis zonder Marina verder

Marina Wijngaard heeft in mei 2021 Masis overgedragen aan de nieuwe eigenaren Marcel Gritter en Fred van Dellen. Sindsdien heeft ze haar lopende activiteiten afgerond en met ingang van 1 augustus is zij niet meer betrokken bij Masis.

Marina was in 2006 de oprichter en al die jaren het gezicht van Masis, dat onder haar leiding in Groningen en Drenthe een begrip werd. Voor een aantal cliënten gold zij van oudsher als de vertrouwenspersoon. Voor hen zal het even wennen zijn zonder haar. Dit geldt ook voor de rechtbank en andere relaties, voor wie zij altijd het eerste aanspreekpunt is geweest.

Marina’s taken zijn nu overgenomen door het team, dat al sedert lang nauw verweven is met de Masis-zienswijze en -werkwijze. Eveneens vertrouwde handen dus.