Curatele

Curatele

Curatele is voor mensen die hun geld- én hun persoonlijke zaken van de rechter niet (meer) zelf mogen regelen. De wet noemt dit handelingsonbekwaam. Wie onder curatele staat, wordt tegen de omgeving en tegen zichzelf in bescherming genomen. Dit geldt ook andersom: curatele beschermt de omgeving tegen iemand die handelingsonbekwaam is. 

De curator hoeft volgens de wet niet met de cliënt te overleggen. De curatoren van Masis doen dat wel. Zij houden wel rekening met de inbreng van de cliënt. Omdat we in het belang van de cliënt handelen, vinden we dat vanzelfsprekend. Want handelingsonbekwaam betekent NIET denk- of gevoels-onbekwaam!

De curator is verantwoordelijk en beslist dus. Moeilijke beslissingen zullen we weloverwogen nemen. Die worden ook besproken met de cliënt, zodat deze ze ook begrijpt. Waar nodig worden de begeleiders erbij betrokken om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen in de genomen beslissing. Het is maatwerk met respect voor de cliënt en diens leefsituatie.

Masis is er voor de cliënt. We willen bereiken dat die het maximale uit zijn/haar eigen leven kan halen. Dat betekent: naar vermogen meedoen in de samenleving, met het gevoel er weer bij te horen en hierdoor een prettiger leven leiden.

Meer weten? Stuur een bericht, dan laten we snel van ons horen.

Voor wie?

Bij curatele ondersteunen wij mensen bij het maken van persoonlijke keuzes. Het gaat om mensen die deze ondersteuning volgens de rechter nodig hebben. Dit kunnen mensen zijn

  • met een verstandelijke beperking
  • met dementie
  • met een psychiatrisch ziektebeeld
  • met een verslaving
  • die om andere redenen in de knoop zijn geraakt en (tijdelijk) moeite hebben met (in)richten van hun leven