Clienten

Cliënten

Masis is er voor mensen die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben bij het beheer van hun geld en goederen en/of het regelen van hun leven. 

De rechtbank beslist of er een curator, mentor en/of bewindvoerder wordt aangewezen. Ook beslist de rechter wie dit wordt. Je kunt een verzoek indienen voor jezelf of voor een familielid of een andere naaste. Masis helpt bij het opstellen van dit verzoek.

Bij de rechtbank kun je aangeven dat je graag iemand van Masis wilt die voor jouw belangen opkomt.

Masis zorgt voor minder zorgen.

De sterke schouder

 • Wij wijzen de weg, wij begeleiden, wij zijn een sterke schouder. Wij laten je niet in de steek. 
 • Je bewindvoerder/mentor is je vertrouwenspersoon.
 • Wij zorgen voor een stabiele basis. 
 • Wij zorgen voor een nieuwe start.
 • Wij nemen de beslissingen samen. 
 • Wij beschermen je door eerlijk advies te geven.

Wat gebeurt er als je je aanmeldt bij Masis?

 

 1. Eerst is er een kennismakingsgesprek. Dan maken we de documenten voor de aanmelding klaar. Ook stellen we een plan van aanpak op. 
 2. Daarna gaat er een verzoek naar de rechtbank. De rechter geeft aan of er een mentor/bewindvoerder of een curator wordt aangesteld. Op basis van verzoek bepaalt de kantonrechter wat nodig is. Als je dat wilt, gaan wij mee naar de zitting van de rechtbank. Soms hoef je trouwens helemaal niet naar de rechtbank te komen.
 3. Wanneer je een bewindvoerder krijgt, draag je alle belangrijke papieren over aan je bewindvoerder.
 4. Wij openen bij de bank een rekening voor het beheer van gelden, de ‘beheerrekening’. Als cliënt kun je je eigen leefgeld-rekening behouden, of wij openen een nieuwe. Op deze leefgeld-rekening storten wij wekelijks of maandelijks geld voor boodschappen.
 5. Wij informeren alle betrokken instanties.
 6. Als er schulden zijn, nemen we contact op met schuldeisers en vragen de ‘stand van de schuld’ op.
 7. Wij maken een begroting/budgetoverzicht en bespreken dit samen. Als je wilt kunnen begeleiders/familieleden hier bij zijn.
 8. Als het budget voldoende is, sparen we voor onvoorziene uitgaven (we maken een ‘potje’).
 9. We treffen regelingen met schuldeisers en/of vragen schuldsanering aan.
 10. We bespreken met jou je financiële situatie, zodat je hier een zo goed mogelijk inzicht in krijgt.
 11. We geven uitleg en beantwoorden je vragen.

Jaarlijks leggen we verantwoording af aan de rechtbank. Vooraf bespreken we samen de stukken.

 • Bewindvoering

  Mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen, krijgen door de rechter een bewindvoerder aangewezen. Dit heet beschermingsbewind. De bewindvoerder onderhoudt in het belang van de cliënt de contacten met instanties. Een bewindvoerder van Masis beheert je financiën zonder je leven te beheren.

  Lees meer

 • Mentorschap

  Bij belangrijke keuzes en veranderingen, helpt de mentor. Zoals bij het vinden van passende woonruimte en beslissingen over behandeling of verpleging. Ook houdt de mentor in de gaten of de juiste zorg wordt verleend. Keuzes worden bij voorkeur niet vóór de cliënt, maar mét de cliënt gemaakt. De mentor onderhoudt contacten met professionals in het belang van de cliënt.

  Lees meer

 • Curatele

  Iemand die onder curatele staat, mag alleen verplichtingen of overeenkomsten aangaan met instemming van de curator. De curator beheert de financiën én behartigt de persoonlijke belangen.

  De curator hoeft volgens de wet geen overleg te plegen met de cliënt. Gelukkig gebeurt dit bij Masis wel als dat mogelijk is. Omdat we in het belang van de cliënt handelen, vinden we dit vanzelfsprekend.

  Lees meer