Bos bloemen van de ‘bankrover’

De cliënt wilde het na zeven jaar zelf proberen. De rechter stemde daarmee in. De kantonrechter besloot op 18 oktober om de curatele te beëindigen. De redenen die er zeven jaar geleden nog waren zouden er nu niet meer zijn, zodat curatele niet langer nodig was.

Na zo’n uitspraak blijft de curatele nog wel drie maanden bestaan. In die tijd is er beroep mogelijk. Op z’n juridisch staat er dan: ‘de curatele eindigt bij het in kracht van gewijsde gaan van deze beschikking.’

De curator van Masis had verteld hoe het zat met die drie maanden. Toch wachtte de cliënt geen drie maanden, maar drie dagen. Toen stapte hij met de beschikking in de hand naar de bank …

Op die beschikking las de bankmedewerker de formulering bij het in kracht van gewijsde gaan erop. Dat moet je net weten. Bij de bank deed het geen belletje rinkelen en de cliënt kreeg toegang tot internetbankieren. ‘Dus’ nam hij direct al zijn geld op en gaf het allemaal uit.

Tot 18 januari bleef Masis nog verantwoordelijk voor de financiën van deze ‘bankrover’. Op het moment dat hij zichzelf beroofde, kon onze curator de bankrekeningen niet inzien. Anders had hij ontdekt dat ze snel leeg waren.

Het heeft heel wat moeite en energie gekost om de situatie weer ‘recht’ te laten trekken. Toen de bank de rekeningen opnieuw blokkeerde, stond daar al niks meer op. Geld kun je maar één keer uitgegeven. En dat was al gebeurd.

Medio januari, na zeven jaar waarin we in zijn belang (van) alles voor hem hadden gedaan, namen we afscheid. Als welgemeend bedankje voor al onze tijd en inspanning, kregen we spontaan een boeket bloemen van onze oud-cliënt.  

Bij curatele en bewind komt meer kijken dan je denkt. Ook juristen, banken, zorg- en hulpverleners die met deze materie te maken hebben, kunnen veel hebben aan goed opletten en aan meer weten.

Masis geeft presentaties en in company-trainingen. Informeer naar de mogelijkheden.